Kvinde Hold

Der oprettes hold forbeholdt kvinder.
Mange kvinder har det mere trygt i et kvindeligt læringsmiljø, hvorfor indlæringen kan øges ved at lave denne type hold. Da motorcykelkørsel stadig er overvejene mandsdomineret vil et blandet kursus hold kunne have en uheldig indvirkning på indlæringen og et trygt miljø for kvindelige deltagere, hvorfor dette tilbud.

Kvinder er generelt også bedre til at erkende deres begrænsninger, hvilket gør, at man nemmere kan arbejde med de ting, hvor der er et forbedringspotentiale.

Kurset er i tidsrummet 9-13

Spred rygtet til dine veninder om denne mulighed, der ikke fås andre steder